• <legend id="kkaum"></legend>
 • <center id="kkaum"><button id="kkaum"></button></center>
  <legend id="kkaum"></legend>
 • BANNER1
  BANNER2

  s?n ph?m

  thêm >>

  v? chúng t?i

  about_us

  Taizhou Yongyu Industrial CO., LTD. ???c thành l?p vào n?m 1994. C?ng ty cam k?t s?n xu?t các b? ph?n ? t? b?ng nh?m trong h?n 20 n?m. C?ng ty hi?n có di?n tích xay d?ng 43.000 mét vu?ng và s? d?ng h?n 300 nhan viên. Nó có ??i ng? qu?n ly ch?t l??ng cao và h?n 80 nhan viên chuyên nghi?p và k? thu?t. C?ng ty là nhà cung c?p OE chuyên nghi?p t?p trung vào ?úc tr?ng l?c、?úc áp su?t th?p và ?úc khu?n. S? phát tri?n、 kh? n?ng ?úc và s?n xu?t c?a c?ng ty lu?n d?n ??u trong ngành. C?ng ty nh?p kh?u m?t s? l??ng l?n các thi?t b? gia c?ng và th? nghi?m có ?? chính xác cao, ?? ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v? ??t ???c các yêu c?u v? ch?t l??ng c?a OE. Do ?ó, nó t?o ra cho mình m?t l?i th? c?nh tranh trên th? tr??ng liên t?c và s?n ph?m ?? ???c cung c?p trên toàn th? gi?i và nh?n ???c s? hoan nghênh r?ng r?i c?a khách hàng.

  thêm >>

  nh?n hi?u áp d?ng

  • applicable brands (1)

  • applicable brands (2)

  • applicable brands (3)

  • applicable brands (4)

  • floor Space 43000

   khu v?c xay d?ng

  • Years 1994

   N?m

  • employees 280

   nhan viên

  • million 150

   tri?u

  • supplier Toàn c?u

   nhà cung c?p

  Tin t?c

  ??i ng? bán hàng c?a chúng t?i ?? tham d? Automechianika ...

  ??i ng? bán hàng c?a chúng t?i ?? tham d? Tri?n l?m Automechianika Th??ng H?i vào ngày 3 tháng 12 n?m 2019.

  Vào ngày 9 tháng 6 n?m 2017, th? ky c?a Yuhuan munic ...

  Vào ngày 9 tháng 6 n?m 2017, bí th? thành ?y Yuhuan và nhóm c?a ?ng ?? ??n YONGYU ?? ti?n hành nghiên c?u. Anh ?y nói r?t cao v? thành tích mà YONGYU ?? ??t ???c trong nh?ng n?m g?n ?ay, và khuy?n khích t?t c? m?i ng??i ng?i trên gh? làm vi?c trên ? t? và xe máy ...
  thêm >>

  Doanh s? bán ? t? t?i th? tr??ng M?

  Theo phan tích c?a goodcarbadcar, doanh s? bán ? t? c?a th? tr??ng M? trong tháng 1/5/2020 gi?m kho?ng 20% ??so v?i cùng k? n?m ngoái. Nhìn vào b?ng d? li?u, doanh s? bán hàng c?a Hyundai ?? gi?m kho?ng 38% so v?i cùng k? n?m ngoái. Bán xe Mazda wa ...
  thêm >>
  欧美VA亚洲VA在线观看日本,欧美怡春院的免费视频,国产极品尤物AⅤ在线观看
 • <legend id="kkaum"></legend>
 • <center id="kkaum"><button id="kkaum"></button></center>
  <legend id="kkaum"></legend>